Månadens tema

Waldorfskolan 100 år!

Waldorfförskolan kom till för barnen.

Ett komplement, men aldrig en ersättning för föräldrarna. Hemlikt, men inget hem. En plats för lek, vila, social samvaro, glädje och skratt, men även sorg och tårar.

Barnen ska ha det bästa av livet!

 

  • Rätt till sina föräldrar – vi arbetar för begränsade vistelsetider och för att barnet får ledighet tillsammans med sina käraste.
  • Rätt till en sund miljö – vi har giftfria, naturliga material både i inomhusmiljön och i den skapande leken.
  • Rätt till god och näringsrik vegetarisk mat – gärna närodlad, kretsloppsodlad och/eller biodynamisk.
  • Rätt till kontinuitet i samvaron med få medarbetarbyten och tydliga anknytningspersoner.
  • Rätt till lek och rörelse, till förundran och hängivelse, till förtroende och frihet.
  • Rätt till noggrant avvägd stimulans, som främjar naturlig sinnesutveckling, ro och återhämtning.
  • Rätt till ett frirum från digital skärmmiljö, som bjuder in till äkta sinnesupplevelser och erfarenheter.

 

Vi vågar vara annorlunda.
Vi har varit det i 100 år och tänker fortsätta vara en kulturimpuls som tar barnen på djupaste allvar.

Varmt välkommen att ta kontakt med närmaste Waldorfförskola.