Kontakt

Waldorfskolefederationen

Tel: 08-653 20 16

Måndag-torsdag 9-12
(ej under skollov)

Marklandsbacken 11
168 36 Bromma

Karin Egertz, kanslist

sekretariatet@waldorf.se

Cia Edsberger ordförande

cia.edsberger@waldorf.se

Jessica Thorell verkställande

jessica.thorell@waldorf.se

Britta Drakenberg 

brittadrakenberg@waldorf.se

 

 


Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Irene Lotz, ordförande
Tel: 0121 10740
irene.lotz@telia.com

www.waldorffritids.se


Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd

Tel: 070-8828303
E-post: rws@waldorf.se
Telefontid: Tisdagar 14-18 Torsdagar 10-19

Box 55689, 102 15 Stockholm

Geseke Lundgren
geseke.lundgren@telia.com