Möten för styrelse/rektor i Stockholm och Göteborg 15 samt 19 oktober

Den 15 och 19 oktober ordnar Waldorfskolefederationen möten om styrkedjan samt skolchefsfrågan i Stockholm och Göteborg. Anmälan till mötet ska göras senast den 1 oktober till sekretariatet@waldorf.se