Tidskriften På Väg

På Väg är tidskriften för waldorfpedagogik. Den innehåller artiklar om waldorfskolans förhållningssätt till olika ämnen, ger inblickar i den dagliga verksamheten och ger prov på elevernas arbete. På Väg är en tidskrift i tiden och ett öppet diskussionsforum som diskuterar aktuella skolpolitiska frågor.

Till På Vägs hemsida >>