Waldorfskolefederationen

Waldorfskolornas huvudorganisation i Sverige

Waldorfskolefederationen är ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige, som skall främja skolorna i deras utveckling som fria, självstyrande kulturinstitutioner med undervisning enligt Rudolf Steiners intentioner.

Waldorfpedagogiken är ett konsekvent genomfört alternativ från förskola till gymnasiets avgångsklass. Målet är barnets allsidiga utveckling med fokusering på vad som är viktigt för de olika åldersstadierna.

För denna allsidiga utveckling är det i waldorfpedagogiken centralt att kunskapsämnen, konstnärliga ämnen och hantverk står i god balans till varandra.

Efter nionde klass står waldorfeleverna på minst samma nivå och har samma behörighet som sina kamrater i den offentliga skolan, och efter waldorfgymnasiet är de behöriga för och väl förberedda för studier vid universitet och högskola. Omfattande undersökningar visar att så också är fallet.


 

Waldorfskolefederationen på Facebook