Waldorfskolefederationen

Waldorfskolornas huvudorganisation i Sverige

Waldorfskolefederationen är ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige, som skall främja skolorna i deras utveckling som fria, självstyrande kulturinstitutioner med undervisning enligt Rudolf Steiners intentioner.

Waldorfpedagogiken är ett konsekvent genomfört alternativ från förskola till gymnasiets avgångsklass. Målet är barnets allsidiga utveckling med fokusering på vad som är viktigt för de olika åldersstadierna.

För denna allsidiga utveckling är det i waldorfpedagogiken centralt att kunskapsämnen, konstnärliga ämnen och hantverk står i god balans till varandra.

Efter nionde klass står waldorfeleverna på samma nivå och har samma behörighet som sina kamrater i den offentliga skolan. Efter waldorfgymnasiet är eleverna behöriga till och väl förberedda för studier vid Universitet och Högskola.


 

Waldorfskolefederationen på Facebook