Waldorfskolefederationsmöte i Uppsala 7 – 8 maj tema Odling och utomhuspedagogik

Varmt välkomna till Federationsmötet på Uppsala Waldorfskola den 7 – 8 maj.

Temat är odling och utomhuspedagogik.

Mer information mejlas ut i april.