Varför välja waldorf?

 

Skolans mål är att skapa livslång lust att lära sig. Läs mer »

 

En waldorfskola är mer än en undervisningsinstitution. Den är också ett kulturcentrum. Läs mer »

 

De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst. Läs mer »

 

Goda läroprocesser tillåter att inlärning får ta tid. Läs mer »

 

Också läraren utvecklas under elevernas lärprocess, både teoretiskt och konstnärligt. Läs mer »

 

Waldorfskolan betonar jämlikhet och ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Läs mer »

 

Konst är inte primärt ett ämne, utan ett förhållningssätt som genomtränger alla ämnen. Läs mer »

 

Fortlöpande återkoppling och dialog skapar grunden för goda utvecklingsprocesser. Läs mer »

 

Läroplanen återspeglar barnets utveckling. Läs mer »

 

I waldorfskolan möter eleverna fördjupning som arbetsform. Läs mer »

 

Waldorfskolans läroplan är baserad på hundra års praktik och erfarenhet. Läs mer »

 

2019 fyllde Waldorfpedagogiken 100 år. Den första Waldorfskolan grundades i Stuttgart i Tyskland 1919. Det här uppmärksammades på olika sätt under hela året världen över. Läs mer »