24 April 2015 – Gemensam studiedag för Waldorfpedagogiska fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem bjuder in till ett seminarium på fritidshemmet Gula Villan i Göteborg, med början fredag eftermiddag den 24:e april och avslutning lördag den 25:e april.

Föreningen verkar bland annat för att fortbildningen av medarbetarna på fritidshemmen ligger på arbetstid.

 

Boka in fredagen 24 april som studiedag på fritidshemmet redan nu!

Gula Villan i göteborg