Anmälan till Waldorflärarmötet görs till Pedagogiska sektionen

Den 25-26 januari är det svenskt waldorflärarmöte i Järna. Anmälan görs till Pedagogiska sektionen.

Om ni anmäler er före den 31 december blir avgiften lägre.