Möte med riksdagens utbildningsutskott

Onsdagen 4 december träffade waldorfskolefederationen och WLH tillsammans med representanter för Idéburna skolors riksförbund, Freinetrörelsen och Montessoriförbundet, ledamöter från riksdagens utbildningsutskottet. Mötet var en uppföljning av det seminarium som dessa organisationer hade i Almedalen i somras, och en rad punkter som då formulerades togs upp även på detta möte. Det gällde framför allt villkoren för …

Ny bok om waldorfpedagogik

Waldorfpedagogik av Christine & Örjan Liebendörfer

I slutet av augusti publicerades boken Waldorfpedagogik av Christine & Örjan Liebendörfer (Studentlitteratur) En bred och mångfacetterad bild av waldorfpedagogiken Det är snart hundra år sedan Rudolf Steiner lade grunden för waldorfpedagogiken. Sedan dess har den använts i tusentals skolor och förskolor världen över. Men vart står den idag? Och kan en reformpedagogik från början …

Ny motion av MP om pedagogiska alternativ i  skolan

MP har lagt fram en motion som bygger på de fakta som Idéburna skolors Riksförbund tillsammans med företrädare för Waldorf, Montessori och Freinet framförde på ett seminarium i Almedalen somras. Motion 2013/14:MP3321 Fritt skolval kräver alternativ! Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklande av särskilda förutsättningar för alternativa …

Ny rapport om lärandeprocesser i waldorfskolan:” Från efterhärmning till kreativitet”av Leif Tjärnstig

Studien handlar om lärandeprocesser i samband med periodhäftesarbetet. Tre klasser från två waldorfskolor har ingått i studien. Rapporten som presenteras via NORENSE, ett nordiskt forskningsnätverk,som Waldorflärarhögskolan och Waldorfskolefederationen är del av, finns att ladda ned via länken nedan: www.norense.net

Utdrag ur Budgetpropositionen 2014

Waldorf Till skolorna och förskolorna finns ca 700 lärare och förskollärare knutna av vilka många saknar en högskoleexamen med pedagogisk inriktning. Inget statligt lärosäte utbildar lärare eller förskollärare med waldorfinriktning. Istället ges utbildningarna av utbildningsanordnare vilkas verksamhet hittills har finansierats utan statligamedel. Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor avsätts för 2014 för utbildning av lärare …

Goda nyheter från Utbildningsdepartementet

Högt ställda krav på kvalitet och likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är av högsta vikt oavsett pedagogisk inriktning. Utbildning av lärare med hög kvalitet är en förutsättning för detta. Regeringen avsätter därför 10 miljoner kronor för 2014 i kommande budgetpropositionen för utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning. Från och med 2015 beräknas …

Waldorf i Almedalen

Det är svårt att undgå att Almedalsveckan har ägt rum! Här kommer en liten rapport ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv från två av oss som var där i år. I år var tankesmedjan Trialog initiativtagare till ett seminarium med titeln: Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola? I detta …

Waldorfskolefederationen deltar tillsammans med WLH, Idéburna Skolors Riksförbund, Montessoriförbundet och Freinetföreningen i Almedalen 2 juli

Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola? Dag: 2/7 2013 10:00 – 11:45 Seminarium Ämnesområde: Utbildning Ämnesområde 2: Vård och omsorg Plats: Drottens ruin, Syskongatan Det finns stora svårigheter för skolor, för- och särskolor att idag bedriva alternativ pedagogik på idéburen grund och därmed kunna bidra till den …