Extrainsatt årsmöte för FSWF 28 april

Hej kära medarbetare runtom i Sverige Helgen den 4/3-18 hade föreningen årsmöte. Ett möte som präglades av funderingar på vår överlevnad. Då det inte fanns tillräckligt med personer till en fullständig styrelse vid mötet som med kraft vill fortsätta föreningens arbete, fick den valda styrelsen i uppdrag att lägga ner vår förening. Skulle det framkomma …

24 April 2015 – Gemensam studiedag för Waldorfpedagogiska fritidshem

Gula Villan i göteborg

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem bjuder in till ett seminarium på fritidshemmet Gula Villan i Göteborg, med början fredag eftermiddag den 24:e april och avslutning lördag den 25:e april. Föreningen verkar bland annat för att fortbildningen av medarbetarna på fritidshemmen ligger på arbetstid.   Boka in fredagen 24 april som studiedag på fritidshemmet redan nu!

Frans Carlgren

Frans Carlgren, en av den svenska waldorfrörelsens allra främsta bland pionjärer och inspiratörer, har idag 6 oktober lämnat oss 89 år gammal. Vi är många som fått förmånen att träffa denna inspirerande man och tagit del av hans tankar,både genom personliga möten och genom de böcker och artiklar han under åren publicerat. Vi sänder idag …

FSWF: Höstseminarium 10–11 okt 2014 på Kulturhuset i Ytterjärna

Hur möter vi barnets behov i de olika utvecklings stadier det genomgår? Vad är förväntningarna på förskolan/skolan/fritidshemmet i övergångarna, där barnen är som mest sårbara?Vilka fysiologiska förändringar  måste vi ta hänsyn när vi formar vår pedagogik? I samarbete med Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd (RWS) vill FSWF inbjuda till  höstens fortbildningsdagar med temat: Övergångar hos barnet från …

Ny bok om waldorfpedagogik

Waldorfpedagogik av Christine & Örjan Liebendörfer

I slutet av augusti publicerades boken Waldorfpedagogik av Christine & Örjan Liebendörfer (Studentlitteratur) En bred och mångfacetterad bild av waldorfpedagogiken Det är snart hundra år sedan Rudolf Steiner lade grunden för waldorfpedagogiken. Sedan dess har den använts i tusentals skolor och förskolor världen över. Men vart står den idag? Och kan en reformpedagogik från början …

Ny motion av MP om pedagogiska alternativ i  skolan

MP har lagt fram en motion som bygger på de fakta som Idéburna skolors Riksförbund tillsammans med företrädare för Waldorf, Montessori och Freinet framförde på ett seminarium i Almedalen somras. Motion 2013/14:MP3321 Fritt skolval kräver alternativ! Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklande av särskilda förutsättningar för alternativa …

Utdrag ur Budgetpropositionen 2014

Waldorf Till skolorna och förskolorna finns ca 700 lärare och förskollärare knutna av vilka många saknar en högskoleexamen med pedagogisk inriktning. Inget statligt lärosäte utbildar lärare eller förskollärare med waldorfinriktning. Istället ges utbildningarna av utbildningsanordnare vilkas verksamhet hittills har finansierats utan statligamedel. Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor avsätts för 2014 för utbildning av lärare …

Goda nyheter från Utbildningsdepartementet

Högt ställda krav på kvalitet och likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är av högsta vikt oavsett pedagogisk inriktning. Utbildning av lärare med hög kvalitet är en förutsättning för detta. Regeringen avsätter därför 10 miljoner kronor för 2014 i kommande budgetpropositionen för utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning. Från och med 2015 beräknas …

Waldorf i Almedalen

Det är svårt att undgå att Almedalsveckan har ägt rum! Här kommer en liten rapport ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv från två av oss som var där i år. I år var tankesmedjan Trialog initiativtagare till ett seminarium med titeln: Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola? I detta …

Waldorfskolefederationen deltar tillsammans med WLH, Idéburna Skolors Riksförbund, Montessoriförbundet och Freinetföreningen i Almedalen 2 juli

Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola? Dag: 2/7 2013 10:00 – 11:45 Seminarium Ämnesområde: Utbildning Ämnesområde 2: Vård och omsorg Plats: Drottens ruin, Syskongatan Det finns stora svårigheter för skolor, för- och särskolor att idag bedriva alternativ pedagogik på idéburen grund och därmed kunna bidra till den …