Waldorfskolefederationsmöte samt årsmöte 17 mars 2022

Den 17 mars är det dags för Waldorfskolefederationsmöte samt årsmöte för medlemsskolorna. Mötena kommer att ske digitalt via Zoom och anmälan görs senast den 15 mars. Övriga frågor anmäls till sekretariatet senast den 7 mars 2022. Vi inleder med federationsmöte mellan 09.00 – 11.30 – tema och frågeställningar har mejlats ut till skolorna vecka 7. …

Panelsamtal med Maria Norberg, Caroline Bratt och Ruhi Tyson den 21 oktober 2021

Den 21 oktober anordnade Waldorfskolefederationen (WSF) ett panelsamtal. Deltagare var Maria Norberg, ordförande på WSF, Caroline Bratt, rektor på Waldorflärarhögskolan samt Ruhi Tyson, lärare på WLH och Stockholms Universitet. Samtalet handlar om waldorfpedagogik och leddes av Maria Norberg. Här är länken till panelsamtalet.

Digitalt WSF-möte 2 december kl. 13-15.00 med efterföljande föredrag för skolorna kl. 15.30 – 17.00

Den 2 december är det dags för digitalt Waldorfskolefederationsmöte igen. Vi inleder med möte för skolornas delegater kl. 13-15.00 och därefter erbjuds det återigen ett föredrag för skolorna. Den här gången förinspelas det och skolorna kan välja själva när de vill titta på det och samtala om det. Anmälan till respektive del görs till sekretariatet@waldorf.se …

Digitalt nätverksmöte för de som har elever som är mottagna i särskolan 23 nov kl. 09.00-11.30

Den 23 november bjuder WSF in de skolor som har elever mottagna i särskolan till ett digitalt nätverksmöte. Inbjudan har skickats ut till rektor, huvudman och skolchef, om skolan önskar att någon mer från verksamheten ska delta beslutar ni det internt. En agenda har mejlats ut till skolorna. Anmälan görs till sekretariatet@waldorf.se senast den 22 …

Inbjudan till digitalt möte för stödlärare/EHT 7 oktober kl. 09.00 – 12.00

Nu är det dags igen för ett digitalt möte för oss som arbetar med stöd och elevhälsa i waldorfskolan. Vi ses den 7 oktober och mötet pågår mellan 09.00 – 12.00 med en paus mitt i.  Agenda:  Inkludering och exkludering i skolan Skolans krisplan Skolinspektionens tematiska granskning Övriga frågor – föranmäl gärna om det är …

Om ansvar i waldorfskolan

Om ansvar i waldorfskolan Alla skolor, även waldorfskolor, följer svensk lag som i och med 2010 års skollag, skärpte upp angående ansvarsfrågan med rektor som genomgått relevant utbildning,  och från 2018 med skolchef, och slutligen 2019 med skärpta krav på huvudmannen enligt ägar -och ledningsprövning. Anmälningar som  görs om en enskild skola granskas av Skolinspektionen, …

Uttalande från Waldorfskolefederationens AU/styrelse 12 maj 2021 med anledning av SVT dokumentären

I morgon torsdag sänds den andra delen av SVT:s dokumentär ”De utvalda barnen”. Vi beklagar de missförhållanden och kränkningar som skett på Solvikskolan och tar starkt avstånd från de tankar och idéer som rättfärdigat dem. Medias granskning behövs för att liknande saker inte ska ske igen, varken på waldorfskolor eller andra skolor. För Waldorfskolefederationen i …

Om Waldorfskolefederationens uppdrag

  Om Waldorfskolefederationen WSF är ett samarbetsorgan för Sveriges waldorfskolor. WSF bistår medlemsskolorna i arbetet med att bedriva och utveckla waldorfpedagogiken och verka för att varje elev ska lära känna sig själv och omvärlden, finna sin unika egenart och kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet[1]. WSF organiserar federationskonferenser och nätverksträffar för …

Uttalande från WSF och WLH med anledning av SVT dokumentären om Solvikskolan

Waldorfskolefederationen och Waldorflärarhögskolan har skrivit ett gemensamt uttalande med anledning av SVT:s dokumentär om Solvikskolan. Uttalande med anledning av SVT:s dokumentär “De utvalda barnen” I samband med dokumentären om Solvikskolan har det kommit till vår kännedom att elever har farit illa. Som företrädare för Waldorfskolefederationen (WSF) och för Waldorflärarhögskolan (WLH) vill vi uttrycka att vi …

Digitalt nätverksmöte för fritidshemmen 4 maj 10-12.00

Den 4 maj mellan 10-12.00 är det ett digitalt nätverksmöte för er som arbetar på fritidshemmen. Sista anmälningsdag är 3 maj. Nedanstående inbjudan gick ut till skolorna för ett par veckor sedan: Waldorfskolefederationen bjuder nu in fritidslärare/fritidspedagoger/fritidspersonal till ett digitalt nätverksmöte. På mötet kommer deltagarna att kunna få mer information om möjligheten till vidareutbildning på Waldorflärarhögskolan …

Waldorfskolefederationen bjuder in till digitalt årsmöte/Federationsmöte 19 mars 2021

Den 19 mars kommer Waldorskolefederationen att genomföra ett digitalt årsmöte samt federationsmöte. En kallelse samt dagordning har skickats ut till delegater, kanslier, rektorer, huvudmän och skolchefer. Waldorfskolefederationen tar emot punkter till ”övriga frågor” från våra medlemsskolor. Mejla er punkt till sekretariatet@waldorf.se senast den 12 mars. Mötet kommer att hållas på Zoom och en länk till …

Digitalt skolchefsmöte för skolorna 19 februari kl. 10-12.00

Den 19 februari kl. 10-12.00 bjuder Federationen in till ett digitalt möte för skolcheferna på Waldorfskolefederationens medlemsskolor. Välkomna till vårt första skolchefsmöte! Syftet med mötet är att vi får syn på varandra och etablerar nätverk för att behandla angelägna områden. Anmäl dig gärna direkt eller senast den 10 februari.    Har du en övrig fråga så skicka den …

Nästa Federationsmöte blir den 22 januari – skriv in datumet i era kalendrar.

Den 22 januari är det dags för kommande Federationsmöte. Som det ser ut just nu sker även det mötet digitalt. Skriv in datumet i era kalendrar om ni är delegater, huvudmän, skolchefer eller rektorer. Om er skola inte har besvarat frågorna som Federationen skickade ut med föregående möteskallelse är ni välkomna att besvara dem och …

Två remissyttranden – likvärdig skola samt gymnasial utbildning

Den 30 november skickade Waldorfskolefederationen, tillsammans med Waldorflärarhögskolan, in två remissyttranden till Skolverket. Den ena, som har skrivits tillsammans med Waldorflärarhögskolan, avser likvärdig skola och den andra avser gymnasial utbildning. Ni hittar den om likvärdig skola här: Remissyttrande Likvärdig skola Och den om gymnasiala utbildningen hittar ni här: Yttrande på betänkade – gymnasial utbildning

Waldorflärarmötet 2021 är inställt

Kära kollegor, WLH skulle ha arrangerat Svenskt Waldorflärarmöte 2021 (SWLM 21) i januari. Det har dessvärre blivit nödvändigt att besluta att ställa in Svenskt Waldorflärarmöte 2021. Skälet är, som ni säkert förstår, de begränsningar som gäller för offentliga tillställningar med anledning av corona-situationen. Vi hoppas att situationen ser annorlunda ut i januari 2022 och ser …

Federationsmöte i Järna 1 oktober 10.00 – 17.00

Kallelse och agenda till Waldorfskolefederationens möte Torsdagen den 1 oktober 2020. Kl 10.00 – 17.00 Kaffe från 9:30 Lokal: Robygge-huset, Ytterjärna. Dagordning I. Välkomna! Vi går igenom agendan och hålltiderna. Presentationsrunda. II. Ny medlem stadfästs: Solvikskolan och Årsta Gård. Presentation III. Relationskompetens i Waldorfskolan med Martin Hellström. Lunch IV. ”Identitetsarbetet” Uppdatering av processarbetet som AU …

Waldorfpodden

Här hittar ni länken till Waldorfpoddens blogg. Waldorfpodden Med jämna mellanrum finns det nya avsnitt och om ni vill höra en särskild gäst i något avsnitt får ni gärna höra av er och komma med tips på vem ni önskar ska medverka. Waldorfpodden finns även på Soundcloud samt på Podcast.  

Waldorfskolefederationsmöte på Waldorflärarhögskolan den 14 – 15 november

Den 14 och 15 november är det Waldorfskolefederationsmöte på Waldorflärarhögskolan i Bromma, Stockholm. En inbjudan samt agenda kommer att skickas ut när det närmar sig mötesdags men spara datumen i era kalendrar så länge. Den här gången inriktar vi oss på digitaliseringen av de nationella proven på torsdagen och förskoleklassen på fredagen. Mer information kommer.

Svar på frågor om Waldorf 100 firandet i Stockholm 20 – 21 september

Den 20 – 21 september ordnar Waldorfskolefederationen aktiviteter under två dagar för att uppmärksamma 100-års jubileet av Waldorfpedagogiken i världen. Under #waldorf100 går det att hitta mycket information om vad som sker runt om i världen i samband med Waldorf 100 firandet. Var är lokalen?  Här i Stockholm håller vi till på City Center Conference …

Träff för huvudmän och rektorer i Stockholm, Bromma 4 mars 10.00 – 16.00

Den 4 mars träffas återigen huvudmännen och rektorerna i Stockholm på WLH i Bromma mellan 10.00 – 16.00. Föreläsare denna gång är Matz Nilsson från Sveriges skolledarförbund. Dagen kommer även att ge utrymme för samtal som bl.a. rör frågor kring styrelsens komptens och skolchefens arbetsuppgifter samt hur samarbetet med rektorerna ska se ut. Waldorfskolefederationen har …

Teaterfestival i Bagarmossens Folkets hus 16 mars 12.00 – 22.00

Den 16 mars deltar Carlgrenska Waldorfgymnasiet, Kristofferskolan, Föreningen Sofia samt Waldorfskolefederationen på en teaterfestival i Bagarmossens Folkets hus i södra Stockholm. Festivalen inleds 12.00 och avslutas vid 22.00. 12.00 Festivalen invigs Café ordnas av elever på Carlgrenska och Kristofferskolan. Pengarna går till elevernas klasskassor. 12.00 – 13.30 i foajén; Kristofferskolan och Carlgrenska presenterar sina skolor …

Waldorfskolefederationsmöte på Djurgårdens Waldorfskola 14 – 15 mars 2019

Den 14 – 15 mars träffas Waldorfskolefederationens delegater på Djurgårdens Waldorfskola i Solna, Frösundavik. Den 14 mars inleder rektorerna med möte mellan 10.00-14.00 med avbrott för lunch. Federationsmötet inleds 14.00 med fika och kl. 14.30 sätter själva mötet igång och temat denna gång är sex- och samlevnadsundervisning. Den 15 mars är det årsmöte och därefter …

Nätverksmöten i Stockholm och Norrköping 26 samt 28 november för huvudmännen

Den 26 och 28 november är det uppföljningsmöte för huvudmännen i norra och mellersta Sverige. Efter träffen den 15 oktober framkom ett önskemål att Waldorfskolefederationen skulle återuppta nätverksträffarna för huvudmännen. Den 26 november träffas huvudmännen i norra och mellersta Sverige på WLH i Bromma mellan 16.00-19.30 och anmälan görs senast den 19 november. Den 28 …

Den 7 augusti är vi på plats igen

Hoppas att alla har/har haft en fin sommar. Den 7 augusti är vi tillbaka igen på Waldorfskolefederationen. Den 11 september är det dags för terminens första Gymnasiefederationsmöte i Stockholm. Den 21-22 september är det dags för läsårets första Federationsmöte i Göteborg. Den 6 oktober är det dags för ännu en träff för studie- och yrkesvägledare, …

Göran Fants minnesfond

För att minnas och hedra Göran, har en minnesfond inom Fria Kulturfonders Gåvofond skapats. Fonden ska stärka arbetet inom katarforskningen, något som Göran var mycket engagerad och involverad i. Det finns mycket material som väntar på att bli publicerat, och tillsammans med vänner och kolleger i Lund kanske detta en dag kan komma bli verklighet. …

Göran Fant in memoriam

I onsdags nåddes vi av budskapet att Göran Fant, mångårig ordförande i Waldorfskolefederationen och redaktör för På Väg, gått ur tiden. Görans insatser som lärare, föredragshållare, reseledare och inte minst outtröttlig kämpe för waldorfpedagogiken i Sverige, kommer för alltid leva kvar och vi som har haft förmånen att arbeta nära Göran, kommer aldrig glömma hans …

Eurytmifestivalen i Järna den 5 och 6 maj 2017

Den 5 och 6 maj är det Eurytmifestival i Järna för elever från landets Waldorfskolor. Här är programmet; Program för Eurytmifestivalen i Järna Observera att Waldorfskolefederationen inte håller i festivalen men stödjer den. Representanter från Federationen kommer även att vara på plats under festivaldagarna. Här går det att beställa biljetter; http://www.ticketmaster.se/search/?keyword=Skoleurytmifestival Här är en film …

Nätverksmöte för specialpedagoger och studievägledare 21 april

Den 21 april är ni som arbetar med studie- och yrkesvägledning och specialpedagogik på waldorfskolorna i Sverige varmt välkomna på en inledande nätverksträff på Waldorfskolefederationen i Bromma. Anmälan ska göras omgående till jessica.thorell@waldorf.se Temat för dagen blir; 1. Hur kan vi hjälpa och stötta varandra skolor emellan på ett värdefullt sätt? Ibland hamnar vi i …

Waldorfskolefederationsmöte och årsmöte 9-10 mars på Ellen Keyskolan

Den 9-10 mars är det dags för årsmöte samt möte för Waldorfskolefederationens delegater. Den här gången träffas vi på Ellen Keyskolan. Anmälan med önskemål kring kost ska göras till jessica.thorell@waldorf.se senast 6 mars. För mer information om mötet – se utskick som gjordes till alla delegater och rektorer den 24 februari. Välkomna!

Vi är inte en skola – We are not a school

Det är många som kontaktar Waldorfskolefederationen och tror att det är en skola som de vänder sig till. Vill ni komma i kontakt med någon av Waldorfskolorna får ni gärna titta på den adresslista som finns här och mejla direkt till respektive skola. Many people contact us and think that we are a school. Waldorfskolefederationen …

Ny ordförande för Waldorfskolefederationen

Från och med fredagen 1 april efterträder Cia Edsberger Britta Drakenberg som ordförande i Waldorfskolefederationen. Cia som arbetar på Söderköpings waldorfskola, har varit medlem i federationens arbetsutskott, AU, sedan våren 2012. Britta kommer att arbeta kvar på federationens kansli fram till sommaren då hon går i pension. Till hösten efterträds hon av Jessica Thorell, som …

Nya regler för tilläggsbelopp välkomnas av Waldorfskolefederationen

Regeringen föreslår idag tydligare regler för tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd som går i friskola. Ett mycket välkommet beslut som förhoppningsvis kommer förbättra situationen såväl för barn med funktionsvariation som för alla de skolor som burit stora kostnader de senaste åren eftersom man satt barnen före pengarna. Efter en dom i …

På Väg nr 4

Nr 4 2015, julnumret av På Väg, har precis lämnat pressarna och med detta nummer tackar vi den avgående redaktionen för deras enastående arbete med tidskriften under åren. Tidningen står inför en förändring för att nå fler läsare. Vi återkommer med mer information om tidskriftens framtid och utformning i början av nästa år.

God Jul och Gott Nytt År

Höstterminen har nått sitt slut och alla samlar sig inför den väntande julhelgen. Skolor, fritidshem och förskolor har ordnat julmarknader och basarer. Julspel har övats och uppförts i kollegier och barngrupper. Sexåringarna i förskola och förskoleklass har bakat pepparkakor och upplevt årstidsbordets förvandling till stjärnehimmel. Avgångseleverna i gymnasiet ser med visst vemod fram mot sitt …