24 April 2015 – Gemensam studiedag för Waldorfpedagogiska fritidshem

Gula Villan i göteborg

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem bjuder in till ett seminarium på fritidshemmet Gula Villan i Göteborg, med början fredag eftermiddag den 24:e april och avslutning lördag den 25:e april. Föreningen verkar bland annat för att fortbildningen av medarbetarna på fritidshemmen ligger på arbetstid.   Boka in fredagen 24 april som studiedag på fritidshemmet redan nu!

Möte med riksdagens utbildningsutskott

Onsdagen 4 december träffade waldorfskolefederationen och WLH tillsammans med representanter för Idéburna skolors riksförbund, Freinetrörelsen och Montessoriförbundet, ledamöter från riksdagens utbildningsutskottet. Mötet var en uppföljning av det seminarium som dessa organisationer hade i Almedalen i somras, och en rad punkter som då formulerades togs upp även på detta möte. Det gällde framför allt villkoren för …