Digital nätverksträff för de som arbetar på fritids 7 december 09.00-11.30

Dags igen för digital nätverksträff för de som arbetar på fritids.

De som föranmäler sig får en Zoomlänk till mötet.

En agenda har mejlats ut till de fritidshem som har meddelat sina kontaktuppgifter till sekretariatet.