Digitalt nätverksmöte för de som har elever som är mottagna i särskolan 23 nov kl. 09.00-11.30

Den 23 november bjuder WSF in de skolor som har elever mottagna i särskolan till ett digitalt nätverksmöte.

Inbjudan har skickats ut till rektor, huvudman och skolchef, om skolan önskar att någon mer från verksamheten ska delta beslutar ni det internt.

En agenda har mejlats ut till skolorna.

Anmälan görs till sekretariatet@waldorf.se senast den 22 november.