Digitalt nätverksmöte för fritidshemmen 4 maj 10-12.00

Den 4 maj mellan 10-12.00 är det ett digitalt nätverksmöte för er som arbetar på fritidshemmen.

Sista anmälningsdag är 3 maj.

Nedanstående inbjudan gick ut till skolorna för ett par veckor sedan:

Waldorfskolefederationen bjuder nu in fritidslärare/fritidspedagoger/fritidspersonal till ett digitalt nätverksmöte. På mötet kommer deltagarna att kunna få mer information om möjligheten till vidareutbildning på Waldorflärarhögskolan med start HT 2021 och det kommer även finnas möjlighet att prata om hur året har varit för er på fritids. Waldorfskolefederationen har tidigare haft nätverksträffar för huvudmän, rektorer, stödlärare/EHT och nu har turen kommit till er som arbetar på fritids. Vi hoppas att ni har möjlighet att vara med och att ni rektorer kan lösgöra minst en person från fritids på era skolor. Mötet sker den 4 maj mellan 10-12.00 och en Zoomlänk skickas ut till de som har anmält sig till mötet den 3 maj. Det är även sista anmälningsdag till mötet.  Då vi inte har mejladresserna till skolornas medarbetare på fritids ber vi er rektorer och delegater samt kanslier att förmedla denna inbjudan vidare.