Digitalt skolchefsmöte för skolorna 19 februari kl. 10-12.00

Den 19 februari kl. 10-12.00 bjuder Federationen in till ett digitalt möte för skolcheferna på Waldorfskolefederationens medlemsskolor.

Välkomna till vårt första skolchefsmöte!
Syftet med mötet är att vi får syn på varandra och etablerar nätverk för att behandla angelägna områden.
Anmäl dig gärna direkt eller senast den 10 februari. 
 
Har du en övrig fråga så skicka den med din anmälan. Då fogar vi in den i dagordningen som du får med Zoomlänken några dagar innan mötet.
Dagordningen är preliminär och kommer att justeras beroende av hur många vi blir och om frågor anmäls innan.
Dagordning skolchefsmöte 2020-02-19 kl. 10 – 12.00 via Zoom
Presentationsrunda – förväntningar på mötet
Angelägna frågor och utmaningar – vi samlar teman för detta möte och ev för kommande möten
Ett tema som har inkommit:

  • Skolcheferna borde komma från Federationen ansåg någon på senaste Federationsmötet. Är tanken att en person skulle kunna vara Skolchef för ett antal skolor, för att underlätta och effektivisera. Kanske även höja kvaliteten på uppdraget?
Skolchefsutbildningen – information av Maria m fl.
Digitaliseringesprocessen. Digitaliseringen i skolan samt av nationella proven.
Nationella nyheter att aktualisera med rektor och huvudman – påminnelser
Waldorf-skolchefskapet – samtal om rollen och kvaliteter att vårda
Möten – i vilken frekvens önskar vi ses?
Övriga frågor
Nästa möte
Avslut