Förskola

Waldorfförskolan bedrivs som en fristående förskola och följer Läroplan för förskolan Lpfö 18 samt det egna måldokumentet ”EN VÄG TILL FRIHET”. I waldorfförskolan välkomnar vi barn mellan 1-7 år, det erbjuds både småbarnsomsorg för 1-3 år, syskongrupper för barnen 3-7 år, men också blandade grupper där barnen 1-7 år tas emot. Waldorfpedagogiken har funnits sedan 1919 och utvecklats till att finnas i över 80 länder rund jorden, med ca. 2500 förskolor. I Sverige finns idag 78 waldorfförskolor. En återkommande dagsrytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial samt tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken, i praktiska och konstnärliga aktiviteter kännetecknar waldorfförskolorna världen över.

Se alla förskolor i Sverige som är medlemmar i Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd.