Fritidshem

IMG_0890I dag finns fritidshem på de flesta Waldorfskolor i Sverige. De erbjuder en hemlik miljö för barnen att vistas i under eftermiddagarna och en stund på morgnarna, allt efter föräldrarnas behov av barnomsorg.

Ur ”Konferenser med lärarna ur den fria Waldorfskolan i Stuttgart 1919”, R. Steiner:

”Det inrättades ett eftermiddagshem vid skolan i vilket lärarna omväxlande jobbade en dag var. Frågan ställdes vad man kunde göra med barnen i ett eftermiddagshem.
 Rudolf Steiner svarade: ”Där skall barnen umgås och roas. De kan spela spel, teater kan de också spela, sina läxor kan de också göra.  I eftermiddagshemmen bör de göra annat än i skolan. Barnen skall känna att de vuxna finns där när de behöver något. Av speciellt värde är det när barnen berättar om sina upplevelser. Man måste intressera sig för detta. Det är hälsosamt för barnen att få prata av sig.”