Göran Fants minnesfond

För att minnas och hedra Göran, har en minnesfond inom Fria Kulturfonders Gåvofond skapats.

Fonden ska stärka arbetet inom katarforskningen, något som Göran var mycket engagerad och involverad i. Det finns mycket material som väntar på att bli publicerat, och tillsammans med vänner och kolleger i Lund kanske detta en dag kan komma bli verklighet.

Bidrag kan sättas in på bankgiro 887-1063, Göran Fants minnesfond.