Huvudmanna – och skolchefsmöte 5 september 15-17.30

Den 5 september är det dags för terminens första nätverksmöte. En Zoomlänk har skickats ut till de som har anmält sina mejladresser till sekretariatet.