Konst och naturvetenskap

Waldorfskolans kursplan ger en bred allmänbildning i områdena naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk och humaniora samt konst och hantverk