Möte med riksdagens utbildningsutskott

Onsdagen 4 december träffade waldorfskolefederationen och WLH tillsammans med representanter för Idéburna skolors riksförbund, Freinetrörelsen och Montessoriförbundet, ledamöter från riksdagens utbildningsutskottet.

Mötet var en uppföljning av det seminarium som dessa organisationer hade i Almedalen i somras, och en rad punkter som då formulerades togs upp även på detta möte. Det gällde framför allt villkoren för de Idéburna skolorna som ofta också bedriver alternativ pedagogik, såsom ekonomiska och pedagogiska begränsningar i dagens skolsystem. Rätten att bedriva alternativ pedagogik finns inskrivet i Lissabonfördraget och ska detta kunna förverkligas måste de alternativa pedagogikerna ges möjlighet till egna styrdokument möjliggöras.

Efter ett intensivt arbete av WLH kommer nu waldorfförskolelärarnas och fritidspedagogernas behörighet att skrivas fram. Motsvarande behörighet finns ännu inte för montessoriutbildade förskollärare. Detta principiella problem kommer WLH och waldorfskolefederationen ta upp i sina remissyttrande till förslaget om ändring i skollagen.

En annan viktig fråga handlade om möjligheten att arbeta fram alternativa läroplaner för framför allt waldorf och montessori pedagogiken. I Norge har detta varit möjligt och vi uppmanades att arbeta vidare med detta och att då knyta an till aktuell pedagogisk forskning.

Waldorfskolefederationens arbete med att ta fram en ny kursplan som ska ersätta den gamla. En väg till frihet kommer i sitt upplägg att anknyta till detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>