Nätverksmöten i Stockholm och Norrköping 26 samt 28 november för huvudmännen

Den 26 och 28 november är det uppföljningsmöte för huvudmännen i norra och mellersta Sverige. Efter träffen den 15 oktober framkom ett önskemål att Waldorfskolefederationen skulle återuppta nätverksträffarna för huvudmännen.

Den 26 november träffas huvudmännen i norra och mellersta Sverige på WLH i Bromma mellan 16.00-19.30 och anmälan görs senast den 19 november.

Den 28 november träffas huvudmännen i ”Waldorfköping” på Rudolf Steinerskolan i Norrköping kl. 16.00 – 19.30 och anmälan görs senast den 21 november.

Vid båda tillfällena kommer det att gå att köpa fika och därför behöver ni ange det i anmälan.

Anmäler er gör ni till: jessica.thorell@waldorf.se

Hoppas att vi ses!