Nätverksmöte för EHT/stödlärare samt föreläsning av Dyslexiförbundet 14 mars

Den 14 mars är det dags för ett digitalt nätverksmöte för EHT/stödlärare.

Fritidshemslärare har också bjudits in till den delen som är en föreläsning av Dyslexiförbundet.

Anmälan görs till sekretariatet senast den 11 mars.

En Zoomlänk mejlas ut till de som har anmält sig dagen innan mötet.