Nätverksmöte för specialpedagoger och studievägledare 21 april

Den 21 april är ni som arbetar med studie- och yrkesvägledning och specialpedagogik på waldorfskolorna i Sverige varmt välkomna på en inledande nätverksträff på Waldorfskolefederationen i Bromma.

Anmälan ska göras omgående till jessica.thorell@waldorf.se

Temat för dagen blir;
1. Hur kan vi hjälpa och stötta varandra skolor emellan på ett värdefullt sätt? Ibland hamnar vi i tuffa elevärenden och då kan det vara bra att få hjälp och ta hjälp av varandra men även av Federationen.
2. Djurgårdens Waldorfskola berättar om specialpedagogiska lyftet. De sökte som enda Waldorfskola i Sverige pengar inför läsåret 2016/2017 och beviljades det och arbetar nu med det aktivt på skolan.
3. På vilka sätt kan vi nå alla elever i klassrummet? Vi delar med oss av och får tillgång till olika metoder.