OECD rapport och det politiska läget

Tisdagen 2 december var dagen då OECD lämnade en ny rapport om den svenska skolan, samtidigt som det blev uppenbart att Sverige stod inför en regeringskris.

OECD rapporten visade på flera svagheter i den svenska skolan. Sverige ligger nu t.ex i botten bland länderna i mätningen, när det gäller jämlik fördelning av resurser.

Rapporten pekar på att det inte är rimligt att Sverige halkar efter så starkt i denna fråga och regeringens skolkommission ska få uppdraget att arbeta fram förslag för att vända den negativa utvecklingen i nära samråd med aktörer inom utbildningssektorn.

Dagen efter att OECD rapporten lades fram till Gustav Fridolin var regeringskrisen ett faktum. Det innebär bland annat att det är ytterst osäkert om Fridolin får fortsätta att vara utbildningsminister.

Den uppkomna regeringskrisen och osäkerheten om vilken regering som kommer att ta plats efter 22 mars försvårar nu arbetet med reformprogrammet för svensk skola liksom arbetet med att förändra regelverk för alternativa pedagogiker och skolformer.

Det är nu ytterst viktigt att nästa regering, oberoende av blocktillhörighet, arbetar vidare med frågan och att inte nödvändiga förändringar läggs på is eller görs till brickor i ett parlamentariskt spel.

Läs hela OECD rapporten http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/10/31/682388fb.pdf