Om waldorfpedagogik

Om Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken är ett konsekvent genomfört alternativ från förskola till gymnasiets avgångsklass. Målet är barnets allsidiga utveckling med fokus på det väsentliga i de olika åldersstadierna.

För denna allsidiga utveckling är det i waldorfpedagogiken centralt att kunskapsämnen, konstnärliga ämnen och hantverk står i god balans till varandra.

Elevernas utveckling mot de nationella målen och respekten för varje enskild elev utgör grundläggande målsättning i varje skola. I waldorfskolan utfärdas betyg i årskurs 9 eller när ett ämne är avslutat. Innan dess dokumenteras kunskapsutvecklingen i skriftliga omdömen. WSF:s dokument ”En väg till frihet” (2016) används som underlag för planering av undervisningen och som komplement till Lgr11 och visar hur pedagogiken kan realiseras inom skollagens ramar.

Waldorfskolorna följer Lgr 11 i förskoleklass – nionde klass samt på fritidshemmen.

Gymnasiet följer Gy11 med tre särskilda varianter; Estetiska programmet särskild variant waldorf, Naturvetenskapliga programmet särskild variant waldorf och Samhällsprogrammet särskild variant waldorf.

Efter årskurs 9 samt avslutad gymnasieutbildning är eleverna behöriga att söka till vidare utbildningar med sina betyg.

Varför välja waldorf?

Vi har samlat 11 argument för att sätta sitt barn i en Waldorfskola.  Läs mer.