Forskning

Waldorfskolefederationen deltar i det nordiska forskningsnätverket NORENSE, vars syfte är att samordna och stödja akademisk forskning om waldofpedagogik.  http://www.norense.net

Waldorfskolefederationen delar även ut stipendier, med hjälp av Pestalozzistiftelsen, för mastersstudier anordnade av Rudolf Steinerhögskolan i Oslo. Sista ansökningsdag för dessa stipendier är 31 maj. Ansökan till masterprogrammet  ska vara inne 15 april, se information från Rudolf Steinerhögskolan