Tidskriften På Väg

Kära prenumerant!

2016 tog Waldorfskolefederationen beslutet att göra om På Väg. Tidskriften hade under flera år brottats med ekonomiska bekymmer, den hade få prenumeranter och en satsning gjordes för att öka antalet läsare. Bland annat fick den ett nytt utseende och en ny redaktion tillsattes. Waldorfskolefederationen bestämde att satsningen skulle utvärderas efter cirka ett år.

Tyvärr har åtgärderna inte gett önskat resultat. På Väg har fortfarande för få prenumeranter och Waldorfskolefederationens styrelse har nu beslutat föreslå årsmötet 2018 att tillsvidare lägga ned tidskriften. Det betyder att i nuläget planeras inget nytt nummer för 2018. På årsmötet i mars tas ett definitivt beslut om På Vägs framtid.

Om du redan betalat in prenumerationsavgift för 2018, hör av dig med kontakt- och bankuppgifter till pavag@waldorf.se så återbetalas avgiften.

Vi vill tacka redaktionen och er läsare för engagemang, medverkan och bidrag till tidskriftens innehåll genom åren.

Med vänlig hälsning
Cia Edsberger
ansvarig utgivare

Till På Vägs gamla hemsida >>