Tidskriften På Väg

2016 tog Waldorfskolefederationen beslutet att göra om På Väg. Tidskriften hade då under flera år brottats med ekonomiska bekymmer, den hade få prenumeranter och en satsning gjordes för att öka antalet läsare. Bland annat fick den ett nytt utseende och en ny redaktion tillsattes. Waldorfskolefederationen bestämde att satsningen skulle utvärderas efter cirka ett år.

Tyvärr gav inte åtgärderna önskat resultat och Waldorfskolefederationens årsmöte beslutade 2018 att tillsvidare lägga ned tidskriften.

Vi vill tacka redaktionen och er läsare för engagemang, medverkan och bidrag till tidskriftens innehåll genom åren.

Med vänlig hälsning
Cia Edsberger
ansvarig utgivare

Till På Vägs gamla hemsida >>