Förskolan

Waldorfförskolor bedrivs som fristående förskolor och följer LPFÖ 98 samt det egna måldokumentet ”EN VÄG TILL FRIHET”. I Waldorfförskolan välkomnar vi barn mellan 1-7 år. Det erbjuds både småbarnsomsorg för 1-3 år, syskongrupper för barnen 3-7 år, men också blandade grupper där barnen 1-7 år tas emot. Waldorfpedagogiken har funnits sedan 1919 och utvecklats till att finnas i över 80 länder rund Jorden, med ca. 2500 förskolor. I Sverige finns idag 78 Waldorfförskolor. En återkommande dags rytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial samt tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken och praktiska , konstnärliga aktiviteter kännetecknar Waldorfförskolorna världen över.