Waldorfförskolan

Waldorfförskolan välkomnar barn från 1 till 7 år. Förskolorna följer LPFÖ 98 samt det egna måldokumentet ”En Väg till Frihet”. I Waldorfförskolan erbjuds både småbarnsgrupper från 1-3 år samt syskongrupper, men även blandade grupper där åldern spänner från 1-7 år. Vi eftersträvar en vardag, där lek, rörelse, socialt samvaro och praktiskt-konstnärligt utforskande främjas. En återkommande dags rytm, stor omsorg om miljö och material samt vården av barnets egen utvecklingskraft i den fria leken präglar förskolans vardag. Waldorfpedagogiken grundades 1919 och har sedan dess utvecklats och spritts till över 80 länder, med ca. 2500 waldorfförskolor. I Sverige finns idag 78 förskolor, adresser och mera information hittar du ….här!