Träff för huvudmän och rektorer i Stockholm, Bromma 4 mars 10.00 – 16.00

Den 4 mars träffas återigen huvudmännen och rektorerna i Stockholm på WLH i Bromma mellan 10.00 – 16.00.

Föreläsare denna gång är Matz Nilsson från Sveriges skolledarförbund.

Dagen kommer även att ge utrymme för samtal som bl.a. rör frågor kring styrelsens komptens och skolchefens arbetsuppgifter samt hur samarbetet med rektorerna ska se ut.

Waldorfskolefederationen har även inlett nätverksträffar runt om i Sverige för huvudmän och skolchefer och dessa träffar kommer att pågå fortlöpande under kommande läsår.