Undervisning i fält

Undervisning i fält

I årskurs 10 ingår fältmätning som moment i matematikkursen. Eleverna gör en karta med hjälp av teodolit och andra mätverktyg.

I årskurs 11 åker många skolor iväg på botanikresa

Årskurs 12 avslutas med en resa till en stad i Europa ,med spännande kulturhistoria och arkitektur