Waldorfskolefederationen deltar tillsammans med WLH, Idéburna Skolors Riksförbund, Montessoriförbundet och Freinetföreningen i Almedalen 2 juli

Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola?

Dag: 2/7 2013 10:00 – 11:45

Seminarium
Ämnesområde: Utbildning
Ämnesområde 2: Vård och omsorg

Plats: Drottens ruin, Syskongatan

Det finns stora svårigheter för skolor, för- och särskolor att idag bedriva alternativ pedagogik på idéburen grund och därmed kunna bidra till den pedagogiska mångfalden. Här lämnas ett flertal förslag på möjliga lösningar. Waldorf, montessori, freinet och Idéburna skolors riksförbund är företrädda.

Det verkar råda politisk enighet om att det är viktigt med pedagogisk mångfald. Trots det stora antalet friskolor finns det flera svårigheter för de verksamheter som önskar bedriva alternativ pedagogik och därmed bidra till den pedagogiska mångfalden. Detta seminarium syftar till att lyfta fram problemområden och förslag till möjliga lösningar som är specifika för idéburna förskolor, skolor och särskolor.

Det är huvudsakligen tre områden som kommer att tas upp: 1) ekonomiska och juridiska förutsättningar för icke-vinstutdelande skolor, 2) frågan om alternativa läroplaner och utvärderingssystem för alternativ pedagogik och idéburna verksamheter samt 3) problemet med att säkra lärarutbildningar till idéburna förskolor, skolor och särskolor som bedriver alternativ pedagogik. I seminariet deltar bl.a. företrädare för alternativ pedagogik som waldorf, montessori och freynet, Idéburna Skolors Riksförbund och utbildningspolitiker från riksdagen.

Arrangör: Trialog Tankesmedja.

Välkomst och introduktion. Pär Granstedt, moderator. Trialog Tankesmedja
Vad behövs för att skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola. Partik Waldenström, Idéburna Skolors Riksförbund

Kommentarer från företrädare för pedagogiska alternativ: Inger Nordheden, Freinetföreningen; Viveka Munch, Svenska Montessoriförbundet; Brita Drakenberg, Waldorfskolefederationen; Caroline Bratt, Waldorflärarhögskolan.

Så främjar vi hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola: Gunilla Svantorp (s), Michael Svensson (m) och Agneta Luttrop (mp), ledamöter i riksdagens utbildningsutskott.
Gemensam diskussion med publiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>