Bli medlem

För att er verksamhet/skola ska kunna bli medlemmar i Waldorfskolefederationen kontakta sekretariatet@waldorf.se för mer information.