Om Waldorfskolefederationen

Verksamhetsområden

En huvuduppgift för federationen är att påverka utvecklingen av waldorfpedagogikens frihetsrum i samhället. Federationen bidrar också till att bevaka de enskilda skolornas rättigheter på det kommunala planet på ett mångfaldigt sätt. Det är skolorna som är medlemmar och de representeras med, oftast, två representanter som utses av respektive kollegium. Federationens verkställande organ är AU (arbetsutskottet/styrelsen), som arbetar på konferensens uppdrag och är ansvarigt inför medlemsskolorna. Federationens sekretariat kan ge råd och stöd, bl.a. kring hur man organiserar sig som waldorfskola, assistera vid förhandlingar med myndigheter m.m.