Stadgar

På årsmötet i mars 2022 samt på efterföljande Waldorfskolefederationsmöte i maj 2022 antogs nya stadgar.

Stadgar antagna våren 2022